BEELD
Beeld van de maand

Soms, altijd op dagen van volmaaktheid, zie je de dingen zo werkelijk als ze maar waar kunnen zijn:
tijdelijke herkenning.

Rustpalet
Rustpalet, 2007, tekening, A4