ZIGZAG
De plek

Het ging hem zelden om de kleurige plek, veel vaker om het uitzicht.
Hij kon zich buiten de lijst begeven zonder eerst iets nieuws te hebben.
Hij bleef in zijn wereld, daar was alles, zijn alles.

Dat die wereld ook rond huis ligt zie je zo mooi in de winter als er een dik pak sneeuw is gevallen. De eenkleurigheid vervreemdt het vertouwde. Een totale witheid laat iedere verbeelding vrij. Je doet jezelf een voorstel en het is.
God vergat kleur.
Op de rand van de verbeelding bevindt zich de oorsprong.
De oorsprong ligt altijd thuis.

Omzien
Omzien, pag.66
2005
boek 87
22 x 18 cm
Gemengde techniek