ZIGZAG
Schaamman

Ieder individu is een complex dynamisch systeem. Je kunt hem niet tot één kenmerk herleiden, wel tot een wolk van losse samenhang.

Omdat hij te lang als een machine was behandeld werd hij een machine, compleet met input en output eenheden. Angstgevoelens, stemgedrag of andere impulsen lagen al lang in de overvolle afvoerbak.

Soms viel hij onduidelijk om, trok zich aan zijn knieën weer omhoog met de woorden: Single, single. Respect!

De ziel was overspannen geworden, tot schamens toe – zei men achteraf.

Shame Area
Shame Area
2006
100 x 80 cm
Acryl