ZIGZAG
Vaarwelvenster

Een oude emotie verplaatste zich van de ene naar de andere kant, met de bedoeling het onderwerp te veranderen van verleden naar toekomst. Dat ging natuurlijk niet goed, de oevers dachten diep na en lieten los, met zompige zuchten.

Meteen daarna werden alle vensters snel gesloten. Slaaplicht ontstond. Bij eigen slapeloosheid is het lekker luisteren naar de fluitwind met de krakende takken. Het huis voelt veilig. Het bed is warm. De emotie rust uit in vaarwel.

Terugwerk
Terugwerk, pag.89
2005
boek 88
16 x 21 cm
Gemengde techniek